hoofdmenu 

Van Duivenbode Architecten ABV kiest bij de architectonische opgave niet de weg van dogma’s. Iedere ontwerpopgave is daarbij uniek, zoals ook iedere architectonische uiting en stijl uniek is en deze voortdurend in relatie staat tot opdrachtgever en omgeving.

Het resultaat van dit krachtenspel is een voortdurend zoeken naar tijdloze oplossingen waarbij de architectonische stijl in de aard der zaak op het tweede plan komt. Esthetiek en functionaliteit, gepaard aan verantwoord materiaalgebruik zijn de uitgangspunten die uiteindelijk leiden tot een architectonische uiting die de uniciteit van de locatie onderstreept.

Daarbij is niet de keuze voor een gemakzuchtige aansluiting ter plekke evident. Somtijds vraagt juist een duidelijke stellingname ten aanzien van het reeds aanwezige programma om een ontwerp dat juist door haar afwijkend karakter het best op haar plaats is. De hier bovenomschreven uitgangspunten worden gepaard aan een integrale aanpak van het ontwerpproces. Het detail, zowel architectonisch als technisch, speelt gelijk vanaf het begin een belangrijke rol in de uiteindelijke uitwerking.

Schaalniveaus als stedenbouw en bouwtechniek bepalen in hoge mate de uitkomst van het ontwerpproces. Dit proces wordt bij elke opdracht weer opnieuw gedefinieerd waarbij opdrachtgever, programma en bouwlocatie actoren zijn die sturing geven aan dit proces. De compacte organisatie van het bureau met de daarbij behorende korte organisatielijnen zorgen met de bovenomschreven uitgangpunten voor een specifieke oplossing bij elke opgave. Ofwel, vrij naar Karl Lagerfeld : Architectuur is niet iets wat alleen uit gebouwen bestaat, architectuur zit in de lucht.”

Het bureau bestaat uit 4 medewerkers, waarbij er wordt gewerkt met het “Arkey” Cadprogramma. Er wordt geopereerd in een breed scala van opdrachten; van kleinschalige woningbouw tot grotere woningbouwprojecten in Vinex lokaties. Grootschalige winkel / kantoor en showroomprojecten maken eveneens deel uit van de opdrachtenportefeuille.Zwart Janstraat 132
3035 AZ Rotterdam
T. 010-477 06 01
E. info@vdarch.nl